Sektion Goshin-Jitsu / Kyusho-Jitsu

Sektionsleiter

Daniel Rieß, Certifying-Instructor (CI-2)
3. Dan Goshin Jitsu
Fürth
Kyusho Fürth